中文

Graduate Students

您目前的位置: 首页 > Staff > Graduate Students

Graduate Students

2008Xi Guanglan

2009Wang Pu

2010Liu Yu , Wang Shan , Xiao Zhipeng , Cai Aihui

2012Luo Min

2013Jiao Lijun , Li Chenyuan , Liu Han , Wang Yingchen

2014Zhao Yingye , Meng Xiangwei , Chen Zifan

2015Lu Qiuyan , Dang Zhigang , Xu Shuqiang , Feng Shujing , Wang Yaohua , Li Yufang , Tan Yuchen

2016Zou Guisen , Li Zhimin , Wu Junming , Qiao Shangxiao , Han Huarui , Yao Na , Wei Ran

2017Liang Bin , Li Jie , Qu Anyi , Jiang Jianrong , Zha Jianrui , Zheng Yixuan , Zhang Zhouyu , Zhou Benyuan

2018Ma Yumo , Li Shuoyang , Fu Yu , Tong Yongdong , Pang Shuo , Fu Yingchun

2019Hou Wang , Wei Qiangbing , Duan Hongying , Li Na , Yang Xi , Wang Feng , Zhang Yao , Zhang Hongying